Poučení

Dbejte, prosím, následujících doporučení.

Před masáží

  • na masáž není vhodné chodit ihned po jídle ani s prázdným žaludkem
  • nedoporučuje se před masáží požít jakýkoli alkohol či návykovou látku
  • je důležité informovat o Vašem zdravotním stavu – zejména, pokud byl prodělán úraz či léčba, která by mohla být masáží ovlivněna (např. operace)

Po masáži

  • je vhodné vyhnout se nadměrné fyzické zátěži (např. plavání, fitness)
  • se doporučuje podpořit účinky masáže
    • vyhnout se ihned po masáži kofeinu a kouření
    • zvýšit příjem tekutin a následující dny omezit konzumaci alkoholu

Děkuji za pochopení DJ.